Cookie Consent by Free Privacy Policy website
eshop.neosolar.cz
 
POLOŽEK V KOŠÍKU: 0
V CELKOVÉ CENĚ: 0,00 Kč
CZ SK

Recyklačný príspevok


Co je to RP ( Recyklačný príspevok) Slovensko
 
Recyklačný príspevok je finančná suma, ktorú výrobca musí zo zákona pripočítať pri uvádzaní elektrozariadenia na trh OZV na budúce zaistenie nakladania s elektroodpadom pochádzajúceho z elektrozariadenia z domácností a na zaistenie nakladania s elektroodpadom nepochádzajúceho z elektrozariadenia z domácností; recyklačný príspevok je určený na financovanie zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného elektroodpadu.
 
Zákonom sa rozumie zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vykonávacie predpisy sú všetky všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe Zákona, a sú to najmä tieto predpisy: (i) vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, (ii) vyhláška č. 366/2015 z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, (iii) vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, (iv) vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti, (v) vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
 
Recyklačný príspevok odvádzame spoločnosti ASEKOL SK  s.r.o.. Více informací o funkci systému naleznete na následujícím odkazu: https://www.asekol.sk/asekol/
Nejnovější produkty:
Nejnovější produkty z našeho e-shopu
Volejte +420 567 313 652 (Po-Pá 8-16:30)
Adresa
  • Neosolar, spol. s r.o.
  • Pávovská 5456/27a
  • 586 01 Jihlava
  • Česká republika
Platební brána ComGate
Kontakty
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.