Zpětný odběr elektrozařízení a recyklační poplatky

Recyklační příspěvek je částka o kterou výrobce či distributor navyšuje cenu výrobku. Tento příspěvek je postupně přeúčtováván až na konečného uživatele. Další informace o recyklačních příspěvcích najdete na stránkách ASEKOL a.s. ZDE.

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat použité elektrozařízení.

 

Česká republika:

Asekol - elektrospotřebiče

Na základě smlouvy je zajištěna ekologická likvidace elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. Seznam odběrných míst najdete zde: https://www.asekol.cz/sberna-mista/

Retela – solární panely

Na základě smlouvy se společností RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 12800 Praha je zajištěna recyklace solárních panelů.
Seznam odběrních míst najdete zde: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Ekobat – baterie

Na základě smlouvy se společností ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, je zajištěna recyklace baterií všech skupin.
Seznam odběrných míst najdete zde: https://mapa.ecobat.cz/

Ekokom – obaly

Společnost Neosolar spol. s r.o. je zapojena do systém sběru a recyklace obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 (https://www.ekokom.cz), což je celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

Registr Ministerstva životního prostředí:

Registr míst zpětného odběru elektro zařízení ISOH: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

 

Slovenská republika:

Asekol.sk

Na základě smlouvy o zajištění společného plnění je zajištěna ekologická likvidace elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL SK s.r.o., se sídlem Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava. Seznam odběrných míst najdete zde: https://www.asekol.sk/zberne-miesta/

Informace o recyklaci, odpadech a ochraně životního prostředí

Stará, nepotřebná či nefunkční elektrozařízení, baterie a solární panely nepatří do netříděného komunálního odpadu, ale mají být odevzdány v místech zpětného odběru, odkud putují do specializovaných recyklačních zařízení.

Spotřebitel je informován symbolem přeškrtnuté popelnice o tom, že zařízení, nebo baterie nepatří do komunálního odpadu a je třeba jej odevzdat v místě zpětného odběru. Symbol může být uveden přímo na zařízení, jeho obalu nebo v návodu.

Pomozte nám chránit životní prostředí, odevzdáním spotřebiče v místech zpětného odběru zajistíte jeho ekologickou likvidaci.

 

Další informace k problematice recyklace a zpětném odběru výrobků s ukončenou životností najdete na stránkách našich smluvních kolektivních správců:

https://www.asekol.cz/recyklace-elektrospotrebicu/
https://www.ecobat.cz/proc-tridime-baterie/
https://www.retela.cz/odvoz-pouziteho-zarizeni-a-baterii/

Informační letáky:

Asekol leták sběrná místa - formát PDF, stáhnout zde.
Asekol proč recyklovat vysloužilé elektro - formát PDF, stáhnout zde.

Informační dopis pro velkoobchodní odběratele:

Informace pro odběratele baterií - formát PDF, stáhnout zde.